Zateplovací systémy zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným způsobem přispívají k sanaci vad a poruch budov a zajišťují ochranu obvodového pláště před klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí.

Zateplovací systémy jsou založeny na tepelně izolačních vlastnostech polystyrenových desek nebo desek z minerálních vláken, které jsou na stávající obvodový plášť aplikovány kontaktním způsobem, tj. lepením. Zateplovací systém se kotví plastovými talířovými hmoždinkami, dále se aplikuje armovací vrstva s výztužnou síťovinou a finální povrchová úprava, kterou může vytvářet např. některá z mnoha variant probarvených tenkovrstvých dekorativních omítkovin.

Podle použitého tepelného izolantu rozlišujeme dva základní typy zateplovacích systémů:

 • Zateplovací systém s izolací z polystyrenu
  Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu. Z důvodů požární bezpečnosti je jeho použití omezeno výškou 22,5 m, není možno jej použít v požárních pásech a na objektech s očekávanými obtížemi při transportu obyvatel (např. zdravotnické objekty).
 • Zateplovací systém s izolací z minerálních desek
  Kontaktní zateplovací systém s použitím minerálních desek s kolmo nebo podélně orientovanými vlákny. Jeho použití není z hlediska požární bezpečnosti omezeno.

Výhody zateplení tepelně izolačnímy systémy:

Ekonomické:

 • úspora energie na vytápění přináší finanční úsporu až 40%
 • snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz
 • zkrácení topné sezóny
 • rychlá návratnost investice do zateplení vzhledem k růstu cen energií

Stavebně-technické:

 • ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
 • odstranění tepelných mostů
 • prodloužení životnosti objektu
 • vhodný pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby
 • u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti stavby
 • zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem

Užitné hledisko:

 • zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech
 • vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor
 • možnost nového originálního architektonického řešení fasády

Zdravotní:

 • zamezení vzniku plísní

Ekologické:

 • zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí

Objekt bez zateplení

U nezatepleného objektu je bod mrazu situován uvnitř zdiva. V důsledku toho dochází k promrzání zdiva a k výrazným tepelným ztrátám.

Objekt s vnějším zateplením

Díky vnějšímu zateplení dochází k výraznému snížení tepelných ztrát a k posunu bodu mrazu do tepelného izolantu, čímž se zamezí promrzání zdiva. Zdivo naopak získá schopnost akumulace.

Související obrázky: